Under maj månad öppnar Primera Airlines upp direktlinjer till Chania på Kreta. De senaste två åren har den internationella reguljära flygtrafiken till och från Malmö Airport främst ökat inom Östeuropa. Nu utökas flygplatsens utbud med tre sydeuropeiska destinationer när både SAS och Primera lanserar nya utrikeslinjer till Spanien och Grekland inför sommarsäsongen 2018.

Inom Swedavia, den organisation som driver Malmö Airport, pågår en specifik satsning för att främja flygplatsens tillväxt. Det inkluderar en ökad inriktning på samarbete i Skåne-regionen och ett aktivt incitamentsprogram för flygbolagen för att öka tillgängligheten till och från Malmö.

Peter Weinhandl, flygplatschef på Malmö Airport, uttrycker sin glädje över SAS och Primeras satsning på flygplatsen och poängterar att de tre nya direktlinjerna är ett tydligt resultat av gemensamma insatser med Tourism in Skåne för att visa regionens potential.

Pia Jönsson Rajgård, VD för Tourism in Skåne AB, betonar vikten av att Malmö Airport utökas som en internationell flygplats med dessa nya flyglinjer. Det ökande internationella intresset för Skåne genom företagsetableringar, besökare och stora evenemang ökar behovet av utvidgade flyglinjer. Hon uttrycker glädje över att både SAS och Primera bidrar till en ökad tillgänglighet till Skåne.

Primera kommer att trafikera linjen Malmö – Chania från maj till oktober 2018 med avgångar på måndagar och använder en Boeing 737-800 för flygningen.